Cookies

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Portalu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam informacji stworzyliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom trzecim. Kontrolujemy ich wykonywanie i nieustannie weryfikujemy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje gromadzenia informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez zbieranie plików “cookies”.
 5. Serwis gromadzi dane dobrowolnie dostarczone przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z przeznaczenia konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam udostępniła. Osoba ta ma także możność do edycji i zaniechania przetwarzania swoich danych w dowolnym czasie.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszystkich zmianach będziemy informować w sposób zauważalny i prosty.
 10. W Serwisie mogą ukazać się linki do innych stron internetowych. Takie serwisy działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis zasiegwiedzy.pl. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi radzimy się zapoznać.
 11. W przypadku wątpliwości co któregokolwiek z zapisów tejże polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – FORMULARZ KONTAKTOWY.